ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/01/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
29/09/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
10/12/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/12/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/11/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
07/06/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
24/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ